SISTEM ZA UZEMLJAVANJE I KRATKO SPAJANJE RAZVODNIH POSTROJENJA , NAPONA DO 110kV (BC12-40L)

Standard IEC 61230

Sastav kompleta:

Sabirnička klema BC 12-40 L – 3 KOMADA
– podnosiva struja kratkog spoja 40 kA/1s
– manipulacija kačenjem, pomoću kuke postavljene na izolacionu motku
– za okrugle provodnike prečnika Ø 10-60 mm
– izrađena u kombinaciji Al legure

Kratkospojna i zemljospojna veza

– Tri Cu silikonska provodnika sa providnim plaštom preseka 95 mm2
*dužina svakog komada je 15 m
– Povezivanje bakarnog užeta i kablovske papučice je dvostruko: za silikonski plašt i za bakarno uže.
*dužina i presek fleksibilnih veza se mogu prilagoditi potrebama naručioca

Uzemljivačka klema GC 10-40 – 3 KOMADA

– podnosiva struja kratkog spoja 40 kA/1s – za okrugle provodnike prečnika Ø 5-35 mm – za pljosnate provodnike 0-35 mm
– izrađena od bronze
– Navojno vreteno M14, sa ručicom

Pakovanje:

Torba od nepromočivog platna sa remenom.

Kategorije: , Oznaka:
SISTEM ZA UZEMLJAVANJE I KRATKO SPAJANJE RAZVODNIH POSTROJENJA , NAPONA DO 110kV (BC12-40L)
DODATNE INFORMACIJE

Proizvodi ELEKTORVAT-ENEL D.O.O. poseduju odgovarajuće ateste akreditovanih laboratorija. Pored toga, pre izlaska na tržište svi proizvodi se proveravaju u završnoj kontroli u pogonima preduzeća profesionalnim uređajem visokog napona od 0 do 440 kV. Svi proizvodi imaju garanciju od tri ili pet godina pod uslovima pravilne eksploatacije prema uputstvu za bezbedan rad i održavanje.