SISTEM ZA UZEMLJAVANJE I KRATKO VIOKONAPONSKIH RAZVODNIH POSTROJENJA NAZIVNOG NAPONA DO 110kV

Namena :
Uzemljavanje i kratko spajanje razvodnih postrojenja nazivnog napona do 110kV
– trostruka jednopolna veza

Izolaciona motka-dvodelna tip IR 12-245/T

Motka se sastoji od fiksnog i teleskopskog dela koji se spajaju pomoću opružnog tastera.

Karakteristike:
izolacioni nivo……………………………………….245kV
ukupna dužina………………………………………2-4m
sastavni delovi: fiksni deo ……………………Ø 40mm, dužine 2m
teleskopski deo ……………Ø 40/32mm,dužine 2m
prenosna platnena fotrola – jednodelna sa remenom

Uzemljivački kontaktni komplet:
vodna (sabirnička) kontaktna
klema tip BC 12-40
hvat za okrugle provodnike…………………….0-40mm
nazivna struja kratkog spoja…………………..40 kA/1s

materijal: mašinski obrađen liveni aluminijum

Manipulacija pomoću kuke MH 20

Zemljospojna veza sa fleksibilnim silikonskim provodnikom presek i dužina …………………………………….70mm2/8m
Izolacioni plašt: termootporna providna silikonska guma

Uzemljivačka klema GC10-30
– podnosiva struja………………………………….30 kA/1s
– za okrugle provodnike ………………………..6-35 mm
– izrađena od mesinga
– za pljosnate bakarne provodnike …………0-35mm
– navojno vreteno sa ručicom

Pakovanje:
prenosna torba od ciradnog platna

Kategorije: , Oznaka:
SISTEM ZA UZEMLJAVANJE I KRATKO VIOKONAPONSKIH RAZVODNIH POSTROJENJA NAZIVNOG NAPONA DO 110kV
DODATNE INFORMACIJE

Proizvodi ELEKTORVAT-ENEL D.O.O. poseduju odgovarajuće ateste akreditovanih laboratorija. Pored toga, pre izlaska na tržište svi proizvodi se proveravaju u završnoj kontroli u pogonima preduzeća profesionalnim uređajem visokog napona od 0 do 440 kV. Svi proizvodi imaju garanciju od tri ili pet godina pod uslovima pravilne eksploatacije prema uputstvu za bezbedan rad i održavanje.