SISTEM ZA UZEMLJAVANJE I KRATKO SPAJANJE RAZVODNIH POSTROJENJA, NAPONA DO 220 kV (BC 12-40 L)

Standard IEC 61230

Sastav kompleta:
Sabirnička klema BC 12-40 L – 3 KOM
– podnosiva struja kratkog spoja 40 kA/1s
– heksagonalni sistem za spoj izolacione motke i kleme
– za okrugle provodnike prečnika Ø 10-60 mm
– izrađena u kombinaciji Al legure

Kratkospojna i zemljospojna veza
– Tri Cu silikonska provodnika sa providnim plaštom preseka 70 mm2
– dužina svakog komada je 6 m
– Povezivanje bakarnog užeta i kablovske papučice je dvostruko: za silikonski plašt i za bakarno uže.
* dužina i presek fl eksibilnih veza se mogu prilagoditi potrebama naručioca

Uzemljivačka klema GC 10-40 L – 3 KOM

– podnosiva struja kratkog spoja 40 kA/1s
– za okrugle provodnike prečnika Ø 5-35 mm
– za pljosnate provodnike 0-35 mm
– izrađena od bronze
– Navojno vreteno M14, sa ručicom

Pakovanje:
Torba od nepromočivog platna sa remenom.

Kategorije: , Oznaka:
SISTEM ZA UZEMLJAVANJE I KRATKO SPAJANJE RAZVODNIH POSTROJENJA, NAPONA DO 220 kV (BC 12-40 L)
DODATNE INFORMACIJE

Proizvodi ELEKTORVAT-ENEL D.O.O. poseduju odgovarajuće ateste akreditovanih laboratorija. Pored toga, pre izlaska na tržište svi proizvodi se proveravaju u završnoj kontroli u pogonima preduzeća profesionalnim uređajem visokog napona od 0 do 440 kV. Svi proizvodi imaju garanciju od tri ili pet godina pod uslovima pravilne eksploatacije prema uputstvu za bezbedan rad i održavanje.