SISTEM ZA UZEMLJAVANJE I KRATKO SPAJANJE, NADZEMNIH VODOVA DO 400 kV (BC 12-40)

Standard IEC 61230

Sabirnička klema BC 12-40 KOM 3
– podnosiva struja 40 kA/1s
– manipulativni završetak u obliku obrtne alke
– sistem kačenja pomoću kuke, u dve tačke
– za okrugle provodnike prečnika Ø10-60mm
– izrađena u kombinaciji Al legure

Kratkospojna i zemljospojna veza
– tri Cu silikonska provodnika sa providnim plaštom preseka 70mm2
– dužina svakog komada je 4m
– povezivanje bakarnog užeta i kablovske papučice je dvostruko: za silikonski plašt i bakarno uže.

Uzemljivačka klema GC 10-40 KOM 3
– podnosiva struja 40 kA/1s
– za okrugle provodnike prečnika Ø 5-35 mm
– za pljosnate provodnike 0-35 mm
– izrađena od bronze
– Navojno vreteno M14, sa ručicom

Pakovanje:
Torba od nepromočivog platna sa remenom.

Kategorije: , Oznaka:
SISTEM ZA UZEMLJAVANJE I KRATKO SPAJANJE, NADZEMNIH VODOVA DO 400 kV (BC 12-40)
DODATNE INFORMACIJE

Proizvodi ELEKTORVAT-ENEL D.O.O. poseduju odgovarajuće ateste akreditovanih laboratorija. Pored toga, pre izlaska na tržište svi proizvodi se proveravaju u završnoj kontroli u pogonima preduzeća profesionalnim uređajem visokog napona od 0 do 440 kV. Svi proizvodi imaju garanciju od tri ili pet godina pod uslovima pravilne eksploatacije prema uputstvu za bezbedan rad i održavanje.