SISTEM ZA UZEMLJAVANJE I KRATKO SPAJANJE TIP RC10/1, ZA ŽELEZNIČKU KONTAKTNU MREŽU

Standard IEC 61230

Namena :
Uzemljavanje i kratko spajanje visokonaponske železničke kontaktne mreže i postrojenja do 220 kV – jednopolno (Alternativa: tri jednopolne veze)

Karakteristike :
Nazivni napon: …………………………………….6, 10, 25 kV
Struja kratkog spoja: …………………………….30 kA
Priključci za vodove prečnika :
okrugli provodnik………………………………….5-35 mm
pljosnati provodnik………………………………. 5-40 mm
Izolaciona motka : IR20-245/TT

Sadržaj kompleta :
– Sabirnička kontaktna klema (glava) tip BC13-30… kom 1.
– Zemljospojna veza kablom 35 mm2 dužine 11m ….kom 1.
– Zemljospojna veza kablom 35 mm2 dužine 2m…….kom 1.
– Uzemljivačka klema za šinu – RC10………………………kom 2.
– Prenosna metalna kaseta…………………………………….kom 1.

Sabirnička klema BC 13-30
– podnosiva struja ………………………………..30 kA/1s
– šestougaoni odvojivi spoj sa izolac. motkom
– za okrugle provodnike prečnika …………..5-35 mm
– za pljosnati provodnik širine ……………….5-40 mm
– izrađeno od čelika i bronze
– probni kontakt za mrežu …………………….2,5mm2.

Uzemljivačka klema RC-10

– podnosiva struja ………………………………..30 kA/1s
– za šine širine ……………………………………..60 do 120 mm
– izrađena od bronze

Zemljospojna veza

– Fleksiilni fino-žični Cu provodnik sa providnim silikonskim plaštom preseka ………………………………….35 mm2
– dužina (dva komada) …………………………11 m + 2m

Kategorije: , Oznaka:
SISTEM ZA UZEMLJAVANJE I KRATKO SPAJANJE TIP RC10/1, ZA ŽELEZNIČKU KONTAKTNU MREŽU
DODATNE INFORMACIJE

Proizvodi ELEKTORVAT-ENEL D.O.O. poseduju odgovarajuće ateste akreditovanih laboratorija. Pored toga, pre izlaska na tržište svi proizvodi se proveravaju u završnoj kontroli u pogonima preduzeća profesionalnim uređajem visokog napona od 0 do 440 kV. Svi proizvodi imaju garanciju od tri ili pet godina pod uslovima pravilne eksploatacije prema uputstvu za bezbedan rad i održavanje.