SISTEM ZA UZEMLJAVANJE I KRATKO SPAJANJE NN IZVODA NA NV OSIGURAČIMA – 0,4 KV (FC 11-6)

Standard IEC 61230

Namena:
Uzemljavanje i kratko spajanje niskonaponskih izvoda sa ocepnim letvama i nožastim osiguračima, i izvoda sa zaštićenim rastavljačem snage -”Drišer”.
Kratkospojna veza
– tri Cu silikonska provodnika sa providnim plaštom preseka 25mm2
– dužina 0,5 m
– krajevi provodnika su završeni kablovskim papučicama sa dvostrukim povezivanjem za izolaciju i za bakarno uže
– kablovske papučice imaju levkasti uvod
* dužina i presek fleksibilnih veza se mogu prilagoditi potrebama naručioca

Zvezdište kratkospojnika
– dvodelno alatno brizgano kućište od providne industrijske plastike
– spojevi na kućištu izvedeni pomoću dva zavrtnja
– spojevi provodnika u kućištu izvedeni u jednoj tački

Zemljospojna veza
– Cu silikonski provodnik sa providnim plaštom preseka 25mm2
– dužina 1,5 m
* dužina zemljospojne veze se može prilagoditi potrebama naručioca

Karakteristike:
Nazivni napon: ………………………………………………………………………………….0,4 kV
Struja kratkog spoja: …………………………………………………………………………….6 kA

Namenjen za nožasta postolja: NV250 A, NV400 A, NV630 A, ocepne letve 400 A, kao i protiv dodira zaštićenih NN izvoda tipa ”Drišer”

Sadržaj kompleta:
– kontaktni nož FC11 u kombinaciji izolacionog i provodnog materijala sa navojnim otvorom M10 (6 kA/1s) dimenzija ukupna dužina: 150mm, širina: 25mm, debljina kontaktnog noža: 6mm………………………………………………………kom. 3
– Kratkospojna veza sastavljena od tri silikonska provodnika preseka 25 mm2 sa mini klemama (navoj M10) i zvezdištem
– Zemljospojna veza izvedena jednim Cu silikonskim provodnikom sa providnim plaštom preseka 25mm2, na kraju veze je uzemljivačka klema GC 10-30
– Izolaciona ručica za NV patrone 160-630 A, tip IH 20…………………………kom. 1
– Izolacioni klizač za “Drišer”, sa integrisanim kontaktnim nožem FC11…. kom. 3
– Metalna kaseta sa pregradom………………………………………………………… kom. 1
– ručica IH 30 izolaciona ručica za postavljanje kontaktnih noževa i uvrtanje mini klema (alati fiksirani na obe strane ručke)
– Izolacione rukavice klase 0 (1000V), otporne na visoke temperature – delovanje električnog luka (ARC FLASH) ……………………………………………………………..par 1

Kategorije: , Oznaka:
SISTEM ZA UZEMLJAVANJE I KRATKO SPAJANJE NN IZVODA NA NV OSIGURAČIMA – 0,4 KV (FC 11-6)
DODATNE INFORMACIJE

Proizvodi ELEKTORVAT-ENEL D.O.O. poseduju odgovarajuće ateste akreditovanih laboratorija. Pored toga, pre izlaska na tržište svi proizvodi se proveravaju u završnoj kontroli u pogonima preduzeća profesionalnim uređajem visokog napona od 0 do 440 kV. Svi proizvodi imaju garanciju od tri ili pet godina pod uslovima pravilne eksploatacije prema uputstvu za bezbedan rad i održavanje.