SISTEM ZA UZEMLJAVANJE I KRATKO SPAJANJE RAZVODNIH POSTROJENJA, NAPONA 1kV (TIP BC 11-30)

Standard IEC 61230

Izolaciona palica IR 13-1/F
Izolacioni nivo: ……………………………………..1 kV
Dužina: ………………………………………………..0,3 m
Graničnik: …………………………………………….0,15m
prečnik…………………………………………………Ø 32mm

materijal: izolaciona smola armirana staklenim vlaknima
-fiksna, laka i kruta, otporna na udare
– poseduje univerzalni manipulativni završetak OK-12, sa kočnicom (moguća jeupotreba izmenjivih alata).

Sabirnička klema BC 11-30
– podnosiva struja 30 kA/1s
– dvostruki spoj sa izolacionom motkom!
– za okrugle provodnike prečnika Ø 5-35 mm2
– za pljosnati provodnik širine 5-40 mm
– izrađeno u kombinaciji Al legure

Kratkospojna veza
– tri Cu silikonska provodnika sa providnim plaštom preseka 35 mm2
– dužina sekcije 0,6 m
– krajevi provodnika su završeni kablovskim papučicama i termoskupljajućim završnicama.

Zemljospojna veza
– Cu silikonski provodnik sa providnim plaštom preseka 25mm2
– dužina 2 m

Uzemljivačka klema

GC 10-30
– podnosiva struja 30 kA/1s
– za okrugle provodnike prečnika 6-25 mm2
– za pljosnate provodnike 0-25 mm
– izrađena od bronze

Pakovanje prenosni kofer sa ručkom.

Kategorije: , Oznaka:
SISTEM ZA UZEMLJAVANJE I KRATKO SPAJANJE RAZVODNIH POSTROJENJA, NAPONA 1kV (TIP BC 11-30)
DODATNE INFORMACIJE

Proizvodi ELEKTORVAT-ENEL D.O.O. poseduju odgovarajuće ateste akreditovanih laboratorija. Pored toga, pre izlaska na tržište svi proizvodi se proveravaju u završnoj kontroli u pogonima preduzeća profesionalnim uređajem visokog napona od 0 do 440 kV. Svi proizvodi imaju garanciju od tri ili pet godina pod uslovima pravilne eksploatacije prema uputstvu za bezbedan rad i održavanje.