SISTEM ZA UZEMLJAVANJE I KRATKO SPAJANJE RAZVODNIH POSTROJENJA I DALEKOVODA, NAPONA DO 400 kV (BC 11-30)

Standard IEC 61230

Sabirnička klema

BC 11-30 KOM 3

– podnosiva struja 30 kA/1s
– dvostruki spoj sa izolacionom motkom!
– za okrugle provodnike prečnika Ø 5-35 mm2
– za pljosnati provodnik širine 5-40 mm
– izrađeno u kombinaciji Al legure

Kratkospojna i zemljospojna veza
– tri silikonska provodnika preseka 50 mm2
– dužina 7 m

Uzemljivačka klema

GC 10-30 KOM 3

– podnosiva struja 30 kA/1s
– za okrugle provodnike prečnika 6-25 mm2
– za pljosnate provodnike 0-25 mm
– izrađena od bronze

Pakovanje:
Torba od nepromočivog ciradnog platna sa remenom

Kategorije: , Oznaka:
SISTEM ZA UZEMLJAVANJE I KRATKO SPAJANJE RAZVODNIH POSTROJENJA I DALEKOVODA, NAPONA DO 400 kV (BC 11-30)
DODATNE INFORMACIJE

Proizvodi ELEKTORVAT-ENEL D.O.O. poseduju odgovarajuće ateste akreditovanih laboratorija. Pored toga, pre izlaska na tržište svi proizvodi se proveravaju u završnoj kontroli u pogonima preduzeća profesionalnim uređajem visokog napona od 0 do 440 kV. Svi proizvodi imaju garanciju od tri ili pet godina pod uslovima pravilne eksploatacije prema uputstvu za bezbedan rad i održavanje.