SISTEM ZA UZEMLJENJE I KRATKO SPAJANJE NADZEMNIH VODOVA NAZIVNOG NAPONA 10, 20 i 35 kV (BC 12-20)

Standard IEC EN 61230

Namena:
Uzemljavanje i kratko spajanje nadzemnih
VN vodova 10, 20 i 35 kV – tropolno

Karakteristike:
Nazivni napon: …………………………………………. 10,20 i 35 kV
Struja kratkog spoja: ………………………………….14,5 kA/1s
Hvat kleme za okrugle provodnike prečnika….5-30 mm

Sadržaj kompleta
– Tri kontaktne kleme sa opružnim kačenjem za fazni vod, tip BC12-20,
– Kratkospojna veza sastavljena od dva Cu silikonska provodnika sa providnim plaštom preseka 35 mm2 dužine 4 m
– Zemljospojna veza Cu provodnikom sa providnim silikonskim plaštom preseka 25mm2 dužine 15m, na obrtnom metalnom kalemu
– Uzemljivačka klema GC10-30 integrisana sa obrtnim metalnim kalemom
– Sonda za uzemljenje od pocinkovanog čelika – OK17, dužine 1m
– Prenosna metalna kaseta
– Trokraki konektor za kleme sa poteznom kukom

Sabirnička klema BC 12-20
– izrađena u kombinaciji Al legure
– spoj sa provodnikom opružnim kačenjem, podnosiva struja 14,5 kA/1s
– za okrugle provodnike prečnika 5-30 mm
– spoj sa izolacionom motkom preko trokrakog konektora sa kukom

Kratkospojna veza
– dva fleksi provodnika sa silikonskom izolacijom, preseka 35 mm2 (mostna veza) – kratkospojna.
– dužine 4m
– krajevi provodnika su završeni kablovskim papučicama za bakarno uže

Zemljospojna veza
– Cu silikonski provodnik sa providnim
plaštom preseka 25 mm2 na obrtnom metalnom kalemu
– dužina 15 m

Uzemljivačka klema
GC 10-30
– podnosiva struja 30 kA/1s
– za okrugle provodnike prečnika 6-25 mm2
– za pljosnate provodnike 0-25 mm
– izrađena od mesinga

Kategorije: , Oznaka:
SISTEM ZA UZEMLJENJE I KRATKO SPAJANJE NADZEMNIH VODOVA NAZIVNOG NAPONA 10, 20 i 35 kV (BC 12-20)
DODATNE INFORMACIJE

Proizvodi ELEKTORVAT-ENEL D.O.O. poseduju odgovarajuće ateste akreditovanih laboratorija. Pored toga, pre izlaska na tržište svi proizvodi se proveravaju u završnoj kontroli u pogonima preduzeća profesionalnim uređajem visokog napona od 0 do 440 kV. Svi proizvodi imaju garanciju od tri ili pet godina pod uslovima pravilne eksploatacije prema uputstvu za bezbedan rad i održavanje.