SISTEM ZA UZEMLJAVANJE I KRATKO SPAJANJE BC 13-30 ZA ŽELEŽNIČKU KONTAKTNU MREŽU

Namena :

Uzemljavanje i kratko spajanje visokonaponske kontaktne mreze i postrojenja 1-25 kV – jednopolno

Karakteristike :

Nazivni napon: …………………………………….1-25 kV
Struja kratkog spoja: …………………………….30 kA
Priključci za vodove prečnika :
okrugli provodnik………………………………….5-35 mm
pljosnati provodnik………………………………. 5-40 mm

Izolaciona motka : IR12-245/T

Sadržaj kompleta :
– Jedna sabirnička kontaktna kleme tip BC13-30
– Zemljospojna veza kablom 35 mm2, dužine 8 m
– Uzemljivačka klema za šinu – RC20
– Prenosna metalna kaseta.

Sabirnička klema BC 13-30

– podnosiva struja ………………………………..30 kA/1s
– šestougaoni odvoiv spoj sa izolac. motkom!
– za okrugle provodnike prečnika …………..5-35 mm
– za pljosnati provodnik širine ……………….5-40 mm
– izra|eno u čelika i mesinga
– probni kontkt za mrežu ………………………2,5mm2.

Zemljospojna veza
– Fleksibilni Cu provodnik sa providnim silikonskim plaštom i vijačnim kablovskim papučicama, preseka 35 mm2
– dužina ………………………………………………8 m

Uzemljivačka klema RC-20
– podnosiva struja ………………………………..30 kA/1s
– za glavu šine širine …………………………….20 do 75 mm
– izrađena od čelika i mesinga

Kategorije: , Oznaka:
SISTEM ZA UZEMLJAVANJE I KRATKO SPAJANJE BC 13-30 ZA ŽELEŽNIČKU KONTAKTNU MREŽU
DODATNE INFORMACIJE

Proizvodi ELEKTORVAT-ENEL D.O.O. poseduju odgovarajuće ateste akreditovanih laboratorija. Pored toga, pre izlaska na tržište svi proizvodi se proveravaju u završnoj kontroli u pogonima preduzeća profesionalnim uređajem visokog napona od 0 do 440 kV. Svi proizvodi imaju garanciju od tri ili pet godina pod uslovima pravilne eksploatacije prema uputstvu za bezbedan rad i održavanje.