SISTEM ZA UZEMLJAVANJE I KRATKO SPAJANJE NN NADZEMNIH VODOVA 0,4 kV LC – 10/5

Standard IEC 61230

Vodna jednopolna klema LC-10
– nazivni napon 1kV
– podnosiva struja ………………………………..6 kA/1s
– hvat kleme za provodnike preseka 16-95mm2
– livena opružna klema od Al legure
– izolaciona palica 500mm…………………….ø 20mm
– izolaciona naglavna ručka sa graničnikom……ø 40mm

Kratkospojna veza
– podnosiva struja ………………………………..6 kA/1s
– četiri Cu fleksibilna silikonska provodnika sa providnim silikonskim plaštom……………………………………………..25mm2/1,5m

Zemljospojna veza
– Cu fleksibilni provodniksa providnim silikonskim plaštom 25mm2 L=10m, naobrtnom metalnom kalemu

Uzemljivačka klema GC10-30

– podnosiva struja 30 kA/1s
– za okrugle provodnike prečnika 6-25 mm
– za pljosnate provodnike 0-25 mm
– izrađena od bronze
– integrisana sa obrtnim metalnim kalemom

Uzemljivačka sonda sa zglobnom ručicom
-pocinkovani čelik OK17, dužine 1m

Pakovanje: metalna kaseta sa ručkom

Kategorije: , Oznaka:
SISTEM ZA UZEMLJAVANJE I KRATKO SPAJANJE NN NADZEMNIH VODOVA 0,4 kV LC – 10/5
DODATNE INFORMACIJE

Proizvodi ELEKTORVAT-ENEL D.O.O. poseduju odgovarajuće ateste akreditovanih laboratorija. Pored toga, pre izlaska na tržište svi proizvodi se proveravaju u završnoj kontroli u pogonima preduzeća profesionalnim uređajem visokog napona od 0 do 440 kV. Svi proizvodi imaju garanciju od tri ili pet godina pod uslovima pravilne eksploatacije prema uputstvu za bezbedan rad i održavanje.