SISTEM ZA UZEMLJAVANJE I KRATKO SPAJANJE NN NADZEMNIH VODOVA LC – 10/5

Standard IEC 61230

Namena:
Uzemljavanje i kratko spajanje NN vodova izvedenih ALCe uzadima svih preseka (16 – 95mm2)

Karakteristike:
Nazivni napon: …………………………………….do 1 kV
Struja kratkog spoja: …………………………….6kA/1s
Priključci za vodove prečnika: ………………..16 – 95mm2
Moguć broj kontakata na vodu: 3,4,5 ili 6.

Sadržaj kompleta npr. LC-10/5:
– Vodna opružna aluminijumska klema sa izolacionom palicom, LC-10………………..kom. 5
– kratko i zemljospojna veza provodnik …..25mm2
– Uzemljivačka klema tip GC10-30 ………..kom. 1
– Prenosna metalna kaseta…………………….kom. 1
– Sonda za uzemljenje od šestougaonog pocinkovanog čelika (OK 18)

Kategorije: , Oznaka:
SISTEM ZA UZEMLJAVANJE I KRATKO SPAJANJE NN NADZEMNIH VODOVA LC – 10/5
DODATNE INFORMACIJE

Proizvodi ELEKTORVAT-ENEL D.O.O. poseduju odgovarajuće ateste akreditovanih laboratorija. Pored toga, pre izlaska na tržište svi proizvodi se proveravaju u završnoj kontroli u pogonima preduzeća profesionalnim uređajem visokog napona od 0 do 440 kV. Svi proizvodi imaju garanciju od tri ili pet godina pod uslovima pravilne eksploatacije prema uputstvu za bezbedan rad i održavanje.