SISTEM ZA UZEMLJAVANJE SABIRNICA 0.4 KV

Standard IEC 61230

Sabirnička klema BC 11-30
– podnosiva struja 30 kA/1s
– dvostruki spoj sa izolacionom motkom!
– za okrugle provodnike prečnika Ø 5-35 mm2
– za pljosnati provodnik širine 5-40 mm
– izrađeno u kombinaciji Al legure

Kratkospojna veza
– tri Cu silikonska provodnika sa providnim plaštom preseka 25mm2
– dužina 1,5 m
– krajevi provodnika su završeni kablovskim papučicama sa dvostrukim povezivanjem – za izolaciju i za bakarno uže
– kablovske papučice imaju levkasti uvod
* dužina i presek fleksibilnih veza se mogu prilagoditi potrebama naručioca

Zvezdište kratkospojnika
– dvodelno alatno brizgano kućište od providne industrijske plastike
– spojevi na kućištu izvedeni pomoću dva zavrtnja
– spojevi provodnika u kućištu izvedeni u jednoj tački

Zemljospojna veza
– Cu silikonski provodnik sa providnim plaštom preseka 25mm2
– dužina 2,5 m
* dužina zemljospojne veze se može prilagoditi potrebama naručioca

Uzemljivačka klema

GC10-30
– podnosiva struja 30 kA/1s
– za okrugle provodnike prečnika 6-25 mm2
– za pljosnate provodnike 0-25 mm
– izrađena od bronze

Kategorije: , Oznaka:
SISTEM ZA UZEMLJAVANJE SABIRNICA 0.4 KV
DODATNE INFORMACIJE

Proizvodi ELEKTORVAT-ENEL D.O.O. poseduju odgovarajuće ateste akreditovanih laboratorija. Pored toga, pre izlaska na tržište svi proizvodi se proveravaju u završnoj kontroli u pogonima preduzeća profesionalnim uređajem visokog napona od 0 do 440 kV. Svi proizvodi imaju garanciju od tri ili pet godina pod uslovima pravilne eksploatacije prema uputstvu za bezbedan rad i održavanje.