SISTEM ZA UZEMLJAVANJE I KRATKO SPAJANJE NN IZVODA NA NV OSIGURAČIMA I OCEPNIM LETVAMA – 0,4 KV (FC 11-6)

Standard IEC EN 61230

Namena:
Uzemljavanje i kratko spajanje niskonaponskih izvoda sa ocepnim letvama i nožastim osiguračima.

Kratkospojna veza
– dva Cu silikonska provodnika sa providnim plaštom preseka 25mm2
– dužina 0,5 m
– krajevi provodnika su završeni kablovskim papučicama
* dužina i presek fleksibilnih veza se mogu prilagoditi potrebama naručioca

Zemljospojna veza
– Cu silikonski provodnik sa providnim plaštom preseka 25mm2
– dužina 1,5 m
* dužina zemljospojne veze se može prilagoditi potrebama naručioca

Karakteristike:
Nazivni napon: ………………………………………………………………………………….0,4 kV
Struja kratkog spoja: ………………………………………………………………………6 kA / 1s
Namenjen za nožasta postolja: NV250 A, NV400 A, NV630 A, ocepne letve 400 A.

Sadržaj kompleta:
– kontaktni nož FC11 u kombinaciji izolacionog i provodnog materijala sa navojnim otvorom M10 (6 kA/1s) dimenzije: dužina: 150mm, širina: 25mm, debljina: 6mm…………………kom. 3
– Kratkospojna veza sastavljena od dva silikonska provodnika preseka 25 mm2, dužine 0,5m.
– Zemljospojna veza izvedena jednim Cu silikonskim provodnikom sa providnim plaštom preseka 25mm2 dužine 1,5m, na kraju veze je uzemljivačka klema GC 10-30
– Izolaciona ručica za NV patrone 160-630 A, tip IH 20…………………………kom. 1
– Metalna kaseta sa pregradom………………………………………………………… kom. 1

Kategorije: , Oznaka:
SISTEM ZA UZEMLJAVANJE I KRATKO SPAJANJE NN IZVODA NA NV OSIGURAČIMA I OCEPNIM LETVAMA – 0,4 KV (FC 11-6)
DODATNE INFORMACIJE

Proizvodi ELEKTORVAT-ENEL D.O.O. poseduju odgovarajuće ateste akreditovanih laboratorija. Pored toga, pre izlaska na tržište svi proizvodi se proveravaju u završnoj kontroli u pogonima preduzeća profesionalnim uređajem visokog napona od 0 do 440 kV. Svi proizvodi imaju garanciju od tri ili pet godina pod uslovima pravilne eksploatacije prema uputstvu za bezbedan rad i održavanje.