Stezaljka zamontiranje privremenih uzemljenja na VN sabirnicama,tip BC 30-40 C

Fiksna stezaljka za privremena uzemljenja na VN sabirnicama. Stezaljka je izrađena u kombinaciji livenog i vučenog aluminijuma sa inoks zavrtnjima. Kombinacija nekorozivnih materijala daje sigurnost u eksploataciji i dug vek trajanja.

Tehničke karakteristike stezaljke BC 30-40 C za sabirnice od Al-Če užadi

-Tip……………………………………………… BC 30-40 C
– podnosiva struja…………………………. 40 kA/1s
Na zahtev naručioca sprovedeni su testovi:
• stezaljka BC 30-40C za Al/Če uže 490/65 mm² sa 4 0 kA/1s
• stezaljka BC 30-40C za Al/Če uže 240/40 mm² sa 30 kA/1s
• stezaljka BC 30-40C za Al/Če uže 150/25 mm² sa 20 kA/1s
-prečnikvodanakoji se postavlja stezaljka………………………. ø 15-40 mm
– šipka za prihvatanje uzemljivačke kleme je Al svetlovučeni profil……………………ø 25 mm
Stezaljka se fiksira na AlČe uže sa dva inoks zavrtnja Imbus – M12
Dimenzije:…………………………………….160 x 230 x 70 mm
Masa: …………………………………………..2,9kg

Kategorija: Oznaka:
Stezaljka zamontiranje privremenih uzemljenja na VN sabirnicama,tip BC 30-40 C
DODATNE INFORMACIJE

Proizvodi ELEKTORVAT-ENEL D.O.O. poseduju odgovarajuće ateste akreditovanih laboratorija. Pored toga, pre izlaska na tržište svi proizvodi se proveravaju u završnoj kontroli u pogonima preduzeća profesionalnim uređajem visokog napona od 0 do 440 kV. Svi proizvodi imaju garanciju od tri ili pet godina pod uslovima pravilne eksploatacije prema uputstvu za bezbedan rad i održavanje.