Izolaciona klešta tip HT-35

Namena: Postavljanje i vađenje cevastih visoonaponskih osigurača nazivnog napona do 35kV

Karakteristike:

Naponski (izolcioni) nivo…………………………………38kV, 50-60Hz
Hat čeljust: za cevaste osigurače, prečnika………..20-95 mm
Mehanizam za uvrtanje i odvrtanje čeljusti se nalazi u rukohvatu-ispod gumenog graničnika
Materijal:
Čeljusti: nepokretni i pokretni deo –poliamid
Izolaciona motka – cev (0 39 mm ± 1 mm) izrađena od izolacione smole armirane staklenim
vlaknima (crvene boje).
Dimenzija uređaja:
Dužina kompletnih klešta je 1,3 m

Sadržaj kompleta:

– Jednoručna navojna klešta
– Prenosna fotrola sa remenom izrađena od nepromočivog platna
– Atestna dokuentacija

Konstrukcija:

1. Čeljust za prihvatanje cevastih osigurača
2. Izolaciona motka
3. Gumeni graničnik
4. Gumena ručka za uvrtanej i odvrtanje

Servis – obezbeđen kod proizvođača u Čačku

Kategorija: Oznaka:
JEDNORUČNA NAVOJNA KLEŠTA TIP HT- 35 ZA VISOKONAPONSKE OSIGURAČE, NAPONA DO 35 kV (Si 38)
DODATNE INFORMACIJE

Proizvodi ELEKTORVAT-ENEL D.O.O. poseduju odgovarajuće ateste akreditovanih laboratorija. Pored toga, pre izlaska na tržište svi proizvodi se proveravaju u završnoj kontroli u pogonima preduzeća profesionalnim uređajem visokog napona od 0 do 440 kV. Svi proizvodi imaju garanciju od tri ili pet godina pod uslovima pravilne eksploatacije prema uputstvu za bezbedan rad i održavanje.