JEDNOPOLNI STABILNI VISOKONAPONSKI INDIKATOR TIP VD F 5-75

Namena: Detekcija prisustva napona u visokonaponskim postrojenjima napona 6 – 35 kV

Karakteristike:

Naponski opseg: …………………………………..5-75kV, 50-60 Hz
Indikacija napona: ………………………………..svetlosni signal
– svetlosni signal: osam snažnih crvenih LED dioda pokriveih mat kapom
– indikator je samopobudan-aktivira se u kontaktu sa naponom, bez baterije
– nosač indikatora: izrađen u obliku slova U sa stezanjem 0-20mm
Manipulacija: indikator je fiksiran za provodnik (šinu) sa mogućnošću promene ugla ± 45 stepeni
u svim pravcima pomoću zglobnog nosača.
Dimenzije: 065x150mm

Servis je obezbeđen kod proizvođača u Čačku.

JEDNOPOLNI STABILNI VISOKONAPONSKI INDIKATOR TIP VD F 5-75
DODATNE INFORMACIJE

Proizvodi ELEKTORVAT-ENEL D.O.O. poseduju odgovarajuće ateste akreditovanih laboratorija. Pored toga, pre izlaska na tržište svi proizvodi se proveravaju u završnoj kontroli u pogonima preduzeća profesionalnim uređajem visokog napona od 0 do 440 kV. Svi proizvodi imaju garanciju od tri ili pet godina pod uslovima pravilne eksploatacije prema uputstvu za bezbedan rad i održavanje.