MANIPULATIVNA KUKA MH-20

Kuka je namenjena za postavljanje i skidanje vodnih navojnih klema na VN provodnikekao i njihovo pritezanje-ostvarivanje kontakta na provodniku (vodu).

DIMENZIJE

Dužina:…………………………………………220 mm
Širina:…………………………………………..70 mm
Masa: ………………………………………….170 g

KONSTRUKCIJA
Kuka ima bočni krak za potezanje (podizanje) kontaktne kleme sa provodnikom i gornji povijeni krak za uvrtanje (pritezanje kontakta).
Kuka ima manipulativni završetak OK 12 sa žljebom za bravljenje.

MATERIJAL

Kuka je izrađena od svetlovučenog galvaniziranog (pocinkovanog) čelika.
Manipulacija se vrši pomoću izolacione motke odgovarajučćeg naponskog nivoa, sa šestougaonim završetkom OK 12.

Pakovanje:

PVC futrola (navlaka).

Kategorija: Oznaka:
MANIPULATIVNA KUKA MH-20
DODATNE INFORMACIJE

Proizvodi ELEKTORVAT-ENEL D.O.O. poseduju odgovarajuće ateste akreditovanih laboratorija. Pored toga, pre izlaska na tržište svi proizvodi se proveravaju u završnoj kontroli u pogonima preduzeća profesionalnim uređajem visokog napona od 0 do 440 kV. Svi proizvodi imaju garanciju od tri ili pet godina pod uslovima pravilne eksploatacije prema uputstvu za bezbedan rad i održavanje.