MANIPULATIVNA KUKA (GLAVA) TIP MH -01 IZRAĐENA OD IZOLACIONOG MATERIJALA

Namena:
– manipulacijeu elektropostrojenjima svih naponskih nivoa bez rizika od lučnog preskoka
– manipulacije se vrše pomoću odgovarajuće izolacione motke sa šestougaonim završetkom

KONSTRUKCIJA
– kuka (glava) se sastoji od cilindričnog tela sa bočnim poteznim nastavkom i nosačem
– glava se fiksira na izolacionu motku pomoću tipskog šestougaonog nosača OK- 2
– svi delovi manipulativneglave su rađeni od izolaciono i mehanički otpornog poliamida
Dimenzije: 130x65mm
Težina: 80g

Kategorija: Oznaka:
MANIPULATIVNA KUKA (GLAVA) TIP MH -01 IZRAĐENA OD IZOLACIONOG MATERIJALA
DODATNE INFORMACIJE

Proizvodi ELEKTORVAT-ENEL D.O.O. poseduju odgovarajuće ateste akreditovanih laboratorija. Pored toga, pre izlaska na tržište svi proizvodi se proveravaju u završnoj kontroli u pogonima preduzeća profesionalnim uređajem visokog napona od 0 do 440 kV. Svi proizvodi imaju garanciju od tri ili pet godina pod uslovima pravilne eksploatacije prema uputstvu za bezbedan rad i održavanje.