TELESKOPSKA IZOLACIONA MANIPULATIVNA MOTKA ZA RAD NA VISKOM NAPONU TIP IR 12-170/TT

standardi
IEC 60855 SRPS EN 60855
IEC 61235 SRPS EN 61235
IEC 62193 SRPS EN 62193

TELESKOPSKA IZOLACIONA MANIPULATIVNA MOTKA ZA RAD NA VISKOM NAPONU TIP IR 12-170/TT
Izolacioni nivo: ……………………………………..170 kV
Dužina: ………………………………………………..2 – 3 m
Graničnik: …………………………………………….1 m
izvlačiva cev…………………………………………Ø 32 mm
bazni deo……………………………………………..Ø 39 mm

materijal: izolaciona smola armirana staklenim vlaknima
-teleskopska
-laka i kruta
-otporna na udare
-optimalna za rad sa uzemljivačkim sistemima

KONSTRUKCIJA
1. manipulativni šestougaoni završetak
2. podaci o tipu i izolacionom nivou
3a. elktroizolaciona cev izvlačiva punjena izolacionom penom
3b. elektroizolaciona cev – bazni deo
4. gumeni graničnik
5. gumeni čep
6. blokadni taster
7. rukohvat presvučen rebrastom plastikom

Pakovanje:
Nepromočiva platnena futrola sa remenom.
*Bravljenje izvlačivog dela izolacione motke se vrši pomoću opružnog blokadnog tastera.

Kategorije: , Oznaka:
TELESKOPSKA IZOLACIONA MANIPULATIVNA MOTKA ZA RAD NA VISKOM NAPONU TIP IR 12-170/TT
DODATNE INFORMACIJE

Proizvodi ELEKTORVAT-ENEL D.O.O. poseduju odgovarajuće ateste akreditovanih laboratorija. Pored toga, pre izlaska na tržište svi proizvodi se proveravaju u završnoj kontroli u pogonima preduzeća profesionalnim uređajem visokog napona od 0 do 440 kV. Svi proizvodi imaju garanciju od tri ili pet godina pod uslovima pravilne eksploatacije prema uputstvu za bezbedan rad i održavanje.