Stezaljka zamontiranje privremenih uzemljenja na VN sabirnicama,tip BC 30-40 P

Fiksna stezaljka za privremena uzemljenja na VN sabirnicama. Stezaljka je izrađena u kombinaciji livenog i vučenog aluminijuma sa inoks zavrtnjima. Kombinacija nekorozivnih materijala daje sigurnost u eksploataciji i dug vek trajanja.

Tehničke karakteristike stezaljke BC 30-40 P za cevne VN sabirnice

Tip……………………………………………… BC 30-40 P
– podnosiva struja…………………………. 40 kA/1s
-prečnik cevi na koji se postavlja stezaljka………………………. ø 100-120 mm

Stezaljke se fiksira na cevnu sabirnicu pomoću inoks trakaste obujmice sa dva inoks zavrtnja M12
Dimenzije bez obujmice: ………………..160 x 240 x 70 mm
Masa: …………………………………………..2,85 kg

Kategorija: Oznaka:
Stezaljka zamontiranje privremenih uzemljenja na VN sabirnicama,tip BC 30-40 P
DODATNE INFORMACIJE

Proizvodi ELEKTORVAT-ENEL D.O.O. poseduju odgovarajuće ateste akreditovanih laboratorija. Pored toga, pre izlaska na tržište svi proizvodi se proveravaju u završnoj kontroli u pogonima preduzeća profesionalnim uređajem visokog napona od 0 do 440 kV. Svi proizvodi imaju garanciju od tri ili pet godina pod uslovima pravilne eksploatacije prema uputstvu za bezbedan rad i održavanje.