JEDNOPOLNI TELESKOPSKI VISOKONAPONSKI INDIKATOR TIP VD 5-38

Namena: Detekcija prisustva napona u postrojenjima i na distributivnim vodovima napona 6 – 35 kV

Karakteristike:

Kateogorija L
Naponski opseg: …………………………………..5-38kV, 50-60 Hz
Indikacija napona: ………………………………..zvučni i svetlosni signal
– zvučni signal: piezo zujalica 80 dB
– svetlosni signal: tri snažne crvene LED diode (vidljivost do 20m)
– indikacija ispravnog rada, pomoću jedne zelene LED diode
– indikator je samopobudan-aktivira se u kontaktu sa naponom, bez testiranja
– nosač indikatora: izrađen prema standardu EN 50508
Napajanje:……………………………………………baterijsko 9V
Provera ispravnosti:……………………………….'”test” taster na glavi indikatora
Manipulacija: pomoću teleskopske izolacione motke od termoplastičnog
materijala izolac. nivoa 45kV
Nosač indikatora omogućuje zakretanje njegove glave u odnosu na osu
izolacione motke.
Dimenzije: dužina teleskopskog indikatora 80 -130 cm

Sadržaj kompleta:

– VN indikator na teleskopskoj motki
– Prenosna fotrola od nepromočivog platna sa remenom
– Atestna dokumentacija
Napomena: Obavezna je provera uređaja pre svake kontrole napona.

Konstrukcija:

1. Obrtni kontakt od INOX-a, u obliku slova V
2. Glava indikatora sa indikacionim uređajem
3. Nosač indikatora
4. “Test taster” i LED diode u senilu indikatora
5. Navojna stega
6. Teleskopska izolaciona motka sa gumenim graničnikom

Servis je obezbeđen kod proizvođača u Čačku.

JEDNOPOLNI TELESKOPSKI VISOKONAPONSKI INDIKATOR TIP VD 5-38
DODATNE INFORMACIJE

Proizvodi ELEKTORVAT-ENEL D.O.O. poseduju odgovarajuće ateste akreditovanih laboratorija. Pored toga, pre izlaska na tržište svi proizvodi se proveravaju u završnoj kontroli u pogonima preduzeća profesionalnim uređajem visokog napona od 0 do 440 kV. Svi proizvodi imaju garanciju od tri ili pet godina pod uslovima pravilne eksploatacije prema uputstvu za bezbedan rad i održavanje.