TELESKOPSKA IZOLACIONA MANIPULATIVNA MOTKA ZA RAD NA VISKOM NAPONU TIP IR 12-132/T

STANDARD

EN 61235 (SRPS EN 61235 ) IEC EN 61235
EN 60855 (SRPS EN 60855 ) IEC EN 60855
EN 62193 (SRPS EN 62193 ) IEC EN 62193

Izolacioni nivo: ……………………………………..132 kV
Dužina: ………………………………………………..1,4 – 2,5m
Graničnik: …………………………………………….0,7m
Izvlačiva cev…………………………………………Ø 32mm
Rukohvat………………………………………………Ø 40mm

Materijal: izolaciona smola armirana staklenim vlaknima
-teleskopska
-laka i kruta
-otporna na udare
-optimalna za rad sa uzemljivačkim sistemima
-kod manipulacija na visokom naponu dodaje se kuka ili drugi pomoćni alat

SASTAV:
1. manipulativni šestougaoni završetak OK-12 sa kočnicom
2. podaci o tipu i izolacionom nivou
3. elktroizolaciona cev
4. graničnik od elastične gume
5. gumeni čep
6. blokadni taster

OPCIJA Manipulativna kuka MH 10
-od pocinkovanog čelika
-za manipulativne glave sa šestougaonim završetkom
-težina:120 g

Kategorije: , Oznaka:
TELESKOPSKA IZOLACIONA MANIPULATIVNA MOTKA ZA RAD NA VISKOM NAPONU TIP IR 12-132/T
DODATNE INFORMACIJE

Proizvodi ELEKTORVAT-ENEL D.O.O. poseduju odgovarajuće ateste akreditovanih laboratorija. Pored toga, pre izlaska na tržište svi proizvodi se proveravaju u završnoj kontroli u pogonima preduzeća profesionalnim uređajem visokog napona od 0 do 440 kV. Svi proizvodi imaju garanciju od tri ili pet godina pod uslovima pravilne eksploatacije prema uputstvu za bezbedan rad i održavanje.