TELESKOPSKA IZOLACIONA MANIPULATIVNA MOTKA ZA RAD NA VISOKOM NAPONU TIP IR 12-132/TT SA ZGLOBNIM MANIPULATIVNIM ZAVRŠETKOM

Standard EN 60855

Izolacioni nivo: ……………………………………..132kV
Dužina: ………………………………………………..2,5m
Graničnik: …………………………………………….0,7m
Izvlačiva cev…………………………………………Ø 32mm
Bazni deo……………………………………………..Ø 40mm

Materijal: izolaciona smola armirana staklenim vlaknima
-teleskopska
-laka i kruta
-otporna na udare
-optimalna za rad sa uzemljivačkim sistemima

KONSTRUKCIJA
1. manipulativni zglobni završetak
2. podaci o tipu i izolacionom nivou
3a. elktroizolaciona cev izvlačiva punjena izolacionom penom
3b. elektroizolaciona cev – bazni deo
4. gumeni graničnik
5. gumeni čep
6. blokadni taster

Pakovanje:
Nepromočiva platnena futrola sa remenom.
*Bravljenje izvlačivog dela izolacione motke se vrši pomoću opružnog blokadnog tastera

Kategorije: , Oznaka:
TELESKOPSKA IZOLACIONA MANIPULATIVNA MOTKA ZA RAD NA VISOKOM NAPONU TIP IR 12-132/TT SA ZGLOBNIM MANIPULATIVNIM ZAVRŠETKOM
DODATNE INFORMACIJE

Proizvodi ELEKTORVAT-ENEL D.O.O. poseduju odgovarajuće ateste akreditovanih laboratorija. Pored toga, pre izlaska na tržište svi proizvodi se proveravaju u završnoj kontroli u pogonima preduzeća profesionalnim uređajem visokog napona od 0 do 440 kV. Svi proizvodi imaju garanciju od tri ili pet godina pod uslovima pravilne eksploatacije prema uputstvu za bezbedan rad i održavanje.