JEDNOPOLNI VISOKONAPONSKI INDIKATOR TIP VD 150-420, ZA RAD NA OTVORENOM PROSTORU (INDIKATORSKA GLAVA)

Namena: Detekcija prisustva napona u postrojenjima i na prenosnim vodovima napona 220 – 400kV

Karakteristike:

Kateogorija L
Naponski opseg: …………………………………..150-420kV 50Hz
Indikacija napona: ………………………………..zvučni i svetlosni signal
-zvučni signal: piezo zujalica 80 dB
-svetlosni pomoću tri snažne crvene LED diode
-indikacija ispravnog rada, pomoću jedne zelene LED diode
-indikator je samopobudan-aktivira se u kontaktu sa naponom, bez testiranja
-nosač indikatora: prilagođen prema standardu EN 50508
Napajanje:……………………………………………baterijsko 9V
Provera ispravnosti:……………………………….kontrolni taster na glavi indikatora
Manipulacija: preko teleskopske izolacione motke izolacionog nivoa ≥ 440kV

Sadržaj kompleta:

VN indikator na teleskopskoj motki
prenosna metalna kaseta sa ručkom
atestna dokumentacija
Napomena: Obavezna je provera uređaja pre svake kontrole napona.

Konstrukcija:

1. Obrtni kontakt
2. “Test” taster i indikacioni uređaji (smešteni u senilu indikatora)
3. Nosač indikatora

Servis je obezbeđen kod proizvođača u Čačku

Kategorija: Oznaka:
JEDNOPOLNI VISOKONAPONSKI INDIKATOR TIP VD 150-420, ZA RAD NA OTVORENOM PROSTORU (INDIKATORSKA GLAVA)
DODATNE INFORMACIJE

Proizvodi ELEKTORVAT-ENEL D.O.O. poseduju odgovarajuće ateste akreditovanih laboratorija. Pored toga, pre izlaska na tržište svi proizvodi se proveravaju u završnoj kontroli u pogonima preduzeća profesionalnim uređajem visokog napona od 0 do 440 kV. Svi proizvodi imaju garanciju od tri ili pet godina pod uslovima pravilne eksploatacije prema uputstvu za bezbedan rad i održavanje.