IZOLACIONA PLATFORMA ZA RAD NA VISOKOM NAPONU tip IP – 38

Namena: Dopunsko sredstvo za{tite od visokog napona dodira u el. energetskim postrojenjima napona do 35 kV

Karakteristike :

Izolacioni nivo : 38 kV
Struja odvoda : zanemarljiva
Materijal: kombinacija drvenih elemenata i armiranog poliestera
– gaze}a plo~a: od vi{e elemenata kuvane bukovine d=40mm
– nogice: armirana poliesterska cev 40mm, l=33cm
– oslonci za pod: izrađeni od livene izolacione mase
Dimenzije: 50 x 40 x 35(visina)cm.

Konstrukcija :
1. Drvena ploča
2. Izolaciona pliesterska nogica

Platforme za rad na otvprenom prostoru imaju na nogicamadogra|ene deflektore prema traženom naponskom nivou.

Servis je obezbeđen kod proizvođača u Čačku

Kategorija: Oznaka:
IZOLACIONA PLATFORMA ZA RAD NA VISOKOM NAPONU tip IP – 38
DODATNE INFORMACIJE

Proizvodi ELEKTORVAT-ENEL D.O.O. poseduju odgovarajuće ateste akreditovanih laboratorija. Pored toga, pre izlaska na tržište svi proizvodi se proveravaju u završnoj kontroli u pogonima preduzeća profesionalnim uređajem visokog napona od 0 do 440 kV. Svi proizvodi imaju garanciju od tri ili pet godina pod uslovima pravilne eksploatacije prema uputstvu za bezbedan rad i održavanje.