IZOLACIONI STO (KLUPICA) ZA RAD NA VISOKOM NAPONU Tip IP – 38

Namena: Dopunsko sredstvo zastite od visokog napona u energetskim postrojenjima napona do 35 kV

Karakteristike:

Izolacioni nivo ……………………………………..38 kV
Struja odvoda zanemarljiva
Nazivno opterećenje: …………………….140kg
Opterećenje pri testiranju: …………..175kg

Materijal:

– Gazeća površina: elementi od bukovog drveta d = 40mm
– Nogice: izolacione cevi izrađene od smola armiranih staklenim vlaknima
Dimenzije: 500 x 450 x 380 mm.

Konstrukcija:

1. Gazeća površina (500 x 450 mm)
2. Izolaciona nogica (330 mm)
3. Ukupna visina: 380 mm
4. Izolacione nogice demontažne – bravljenje pomoću opružnog tastera.

Servis je obezbeđen kod proizvođača u Čačku.

Fabrički test opterećenja izolacione klupice:
Test opterećenja je izveden sa 25% većim teretom od nazivnog (traženog).
Opterećenje izolacione klupice je izvedeno sa sedam tegova mase od po 25 kg. (7×25 kg = 175 kg).

Kategorija: Oznaka:
IZOLACIONI STO (KLUPICA) ZA RAD NA VISOKOM NAPONU Tip IP – 38
DODATNE INFORMACIJE

Proizvodi ELEKTORVAT-ENEL D.O.O. poseduju odgovarajuće ateste akreditovanih laboratorija. Pored toga, pre izlaska na tržište svi proizvodi se proveravaju u završnoj kontroli u pogonima preduzeća profesionalnim uređajem visokog napona od 0 do 440 kV. Svi proizvodi imaju garanciju od tri ili pet godina pod uslovima pravilne eksploatacije prema uputstvu za bezbedan rad i održavanje.