SISTEM ZA UZEMLJAVANJE I KRATKO SPAJANJE ŽELEZNIČKE KONTAKTNE MREŽE

Namena :

Uzemljavanje i kratko spajanje visokonaponske kontaktne mreze i postrojenja 25 kV – jednopolno

Izolaciona motka-trodelna tip IR 20-245/TT

Motka se sastoji od fiksnog i teleskopskog dela koji se spajaju pomoću navojne spojnice.

Karakteristike:
izolacioni nivo……………………………………….245kV
ukupna dužina………………………………………4,5m
sastavni delovi: fiksni deo ……………………Ø 40mm, dužine 2m
teleskopski deo ……………Ø 40/32mm,dužine 2,2 – 2,5m
prenosna platnena fotrola – dvodelna sa remenom

Uzemljivački kontaktni komplet:
vodna (sabirnička) kontaktna
klema tip BC 13-30
hvat za okrugle provodnike…………………….5-35mm
probni kontakt………………………………………2,5mm2
nazivna struja kratkog spoja…………………..30 kA/1s
materijal: mašinski obrađen liveni mesing
zemljospojna veza sa fleksibilnim silikonskim provodnikom
presek dužina ………………………………………50mm2/11m
izolacioni plašt: termootporna providna silikonska guma
nazivni napon izolacije 1000 V
uzemljivačka klema za šinu, tip RC -10
hvat za šine širine………………………………….60-120mm
nazivna struja kratkog spoja 30 kA/1s

materijal: mašinski obrađen liveni mesing

Pakovanje: limena kaseta sa ručkom dimenzija 600x200x250mm

Kategorije: , Oznaka:
SISTEM ZA UZEMLJAVANJE I KRATKO SPAJANJE ŽELEZNIČKE KONTAKTNE MREŽE
DODATNE INFORMACIJE

Proizvodi ELEKTORVAT-ENEL D.O.O. poseduju odgovarajuće ateste akreditovanih laboratorija. Pored toga, pre izlaska na tržište svi proizvodi se proveravaju u završnoj kontroli u pogonima preduzeća profesionalnim uređajem visokog napona od 0 do 440 kV. Svi proizvodi imaju garanciju od tri ili pet godina pod uslovima pravilne eksploatacije prema uputstvu za bezbedan rad i održavanje.