KOMPLET ZA UZEMLJAVANJE I KRATKO SPAJANJE KONTAKTNIH VODOVA 25 kV ZA ŽELEZNNICE (BC 11-30)

Vodna klema BC 11-30 KOM 1

– podnosiva struja 30 kA/1s
– dvostruki spoj sa izolacionom motkom!
– za pljosnati provodnik širine 5-40 mm
– za okrugle provodnike prečnika Ø 5-35 mm2
– izrađena u kombinaciji Al legure, sa čeličnim navojnim vretenom i
šestougaonim manipulativnim završetkom
– masa 0,65 kg
– dimenzije 47 x 109 x 180 mm

Kratkospojna i zemljospojna veza

– jedan fleksibilni bakarni provodnik preseka 50 mm2 sa transparentnim
silikonskim plaštom
– temperaturne varijacije: – 40 do +70 °C
– dužina 11 m
– podnosiva jednosekundna struja: 14,5 kA / 1 s
– masa provodnika 0,54 kg / m
-krajevi provodnika su završeni kablovskim papučicama

Uzemljivačka klema

GC 10-40 KOM 1
– podnosiva struja 40 kA/1s
– za okrugle provodnike prečnika 6 – 35 mm2
– za pljosnate provodnike 0 – 35 mm
– izrađena od bronze
– masa 1,2 kg
– dimenzije 45 x 106 x 165 mm

Kategorije: , Oznaka:
KOMPLET ZA UZEMLJAVANJE I KRATKO SPAJANJE KONTAKTNIH VODOVA 25 kV ZA ŽELEZNNICE (BC 11-30)
DODATNE INFORMACIJE

Proizvodi ELEKTORVAT-ENEL D.O.O. poseduju odgovarajuće ateste akreditovanih laboratorija. Pored toga, pre izlaska na tržište svi proizvodi se proveravaju u završnoj kontroli u pogonima preduzeća profesionalnim uređajem visokog napona od 0 do 440 kV. Svi proizvodi imaju garanciju od tri ili pet godina pod uslovima pravilne eksploatacije prema uputstvu za bezbedan rad i održavanje.