Jednopolni VN detektor TIP VD 1-38 AC DC

Namena: Detekcija prisustva jednosmernog i naizmeničnog napona za kontaktnu mrežu i
razvojna postrojenja, u opsegu 1-38 kV.

Karakteristike:

Naponski opseg: …………………………………..1-38 kV DC (jednosmerni pulsirajući napon iz ispravljača)
……………………………………………………………1-38kV AC 50Hz (naizmenični napon 50Hz)
Indikacija napona: ………………………………..pulsirajući zvučni i svetlosni signal
-zvučni signal: elektronska zujalica
-svetlosni pomoću dve snažne crvene LED diode
Napajanje:……………………………………………baterijsko 6V
Provera ispravnosti:……………………………….kontrolni taster na glavi indikatora
Manipulacija: ……………………………………….preko teleskopske izolacione motke
Dužina uređaja:…………………………………….sklopljen 75cm, razvučen 120cm.

Pakovanje:

VN indikator na teleskopskoj motki
prenosna platnena torba sa remenom
Napomena: Obavezna je provera uređaja pre svake kontrole napona.

Konstrukcija:

1. Obrtni kontakt
2. Taster kontrole ispravnosti
3. Senilo u kome je smeštena zujalica i led diode
4. Pokretni – izvlačivi deo izolacione motke
5. Dvodelna navojna stega
6. Fiksni deo izolacione motke sa rukohvatom
7. Opomenska nalepnica za granicu bezbednog držanja
8. Graničnik rukohvata, izrađen od livene izolacione mase

Servis je obezbeđen kod proizvođača u Čačku.

JEDNOPOLNI TELESKOPSKI VISOKONAPONSKI DETEKTOR TIP VD 1-38 AC DC
DODATNE INFORMACIJE

Proizvodi ELEKTORVAT-ENEL D.O.O. poseduju odgovarajuće ateste akreditovanih laboratorija. Pored toga, pre izlaska na tržište svi proizvodi se proveravaju u završnoj kontroli u pogonima preduzeća profesionalnim uređajem visokog napona od 0 do 440 kV. Svi proizvodi imaju garanciju od tri ili pet godina pod uslovima pravilne eksploatacije prema uputstvu za bezbedan rad i održavanje.