JEDNOPOLNI TELESKOPSKI VISOKONAPONSKI INDIKATOR TIP VD 3-45, ZA RAD U OTVORENOM I ZATVORENOM PROSTORU

Namena: Detekcija prisustva napona u postrojenjima i na prenosnim vodovima napona 6 – 35 kV

Karakteristike:

Kateogorija L
Naponski opseg: …………………………………..3-45kV 50Hz
Indikacija napona: ………………………………..zvučni i svetlosni signal
-zvučni signal: piezo zujalica 60 dB
-svetlosni pomoću dve snažne crvene LED diode
Napajanje:……………………………………………baterijsko 6V
Provera ispravnosti:……………………………….kontrolni taster na glavi indikatora
Manipulacija: preko teleskopske izolacione motke izolacionog nivoa 45kV
Dužina uređaja:…………………………………….sklopljen 0,75m, razvučen 1,20m.

Sadržaj kompleta:

VN indikator na teleskopskoj motki
prenosna platnena torba sa remenom
atestna dokumentacija
Napomena: Obavezna je provera uređaja pre svake kontrole napona.

Konstrukcija:

1. Obrtni kontakt
2. Taster kontrole ispravnosti
3. Senilo u kome je smeštena zujalica i led diode
4. Pokretni – izvlačivi deo izolacione motke
5. Dvodelna navojna stega
6. Fiksni deo izolacione motke sa rukohvatom
7. Opomenska nalepnica za granicu bezbednog držanja
8. Graničnik rukohvata, izrađen od livene izolacione mase

Servis je obezbeđen kod proizvođača u Čačku.

JEDNOPOLNI TELESKOPSKI VISOKONAPONSKI INDIKATOR TIP VD 3-45
DODATNE INFORMACIJE

Proizvodi ELEKTORVAT-ENEL D.O.O. poseduju odgovarajuće ateste akreditovanih laboratorija. Pored toga, pre izlaska na tržište svi proizvodi se proveravaju u završnoj kontroli u pogonima preduzeća profesionalnim uređajem visokog napona od 0 do 440 kV. Svi proizvodi imaju garanciju od tri ili pet godina pod uslovima pravilne eksploatacije prema uputstvu za bezbedan rad i održavanje.