IZOLACIONA MOTKA (KLEŠTA) TIP IR 13-45IB ZA BEZBEDNO MANIPULISANJE SA VN IZOLACIONOM PLOČOM – standard IEC EN 61235 (SRPS EN 61235)

NAMENA:

Bezbedno manipulisanje sa izolacionim pločama za naponske nivoe: 10, 20 i 35kV (Si12, 24 i 38 kV)

KARAKTRISTIKE:

Izolacioni nivo: ……………………………………..45kV
Dužina: ………………………………………………..1,5 m
Graničnik: …………………………………………….0,60 m
Prečnik (prema standardu IEC 60855)……..Ø 39 mm
Nosivost……………………………………………….10 kg
Materijal: izolaciona smola armirana staklenim vlaknima
Fiksna motka

SASTAV:

1. noseća klešta
2. podaci o tipu i izolacionom nivou
3. elktroizolaciona cev
4. graničnik od elastične gume
5. gumeni čep

IZOLACIONA MOTKA (KLEŠTA) TIP IR 13-45IB ZA BEZBEDNO MANIPULISANJE SA VN IZOLACIONOM PLOČOM
DODATNE INFORMACIJE

Proizvodi ELEKTORVAT-ENEL D.O.O. poseduju odgovarajuće ateste akreditovanih laboratorija. Pored toga, pre izlaska na tržište svi proizvodi se proveravaju u završnoj kontroli u pogonima preduzeća profesionalnim uređajem visokog napona od 0 do 440 kV. Svi proizvodi imaju garanciju od tri ili pet godina pod uslovima pravilne eksploatacije prema uputstvu za bezbedan rad i održavanje.