FIKSNA IZOLACIONA MANIPULATIVNA MOTKA ZA RAD NA VISKOM NAPONU TIP IR 13-90/F

Standard IEC 60855

Izolacioni nivo: ……………………………………..90 kV
Dužina: ………………………………………………..2 m
Graničnik: …………………………………………….0,6m
Izvlačiva cev…………………………………………Ø 32mm
Rukohvat………………………………………………Ø 40mm

Materijal:
izolaciona smola armirana staklenim vlaknima
-fiksna
-laka i kruta
-otporna na udare
-optimalna za rad sa uzemljivačkim sistemima
-kod manipulacija na visokom naponu dodaje se kuka ili drugi pomoćni alat

SASTAV:
1. manipulativni šestougaoni završetak sa kočnicom bravicom
2. podaci o tipu i izolacionom nivou
3. elktroizolaciona cev
4. gumeni graničnik
5. gumeni čep
6. deflektor

Manipulativna kuka MH 10
-od pocinkovanog čelika
-za manipulativne glave sa šestougaonim završetkom
-težina:120 g

Kategorije: , Oznaka:
FIKSNA IZOLACIONA MANIPULATIVNA MOTKA ZA RAD NA VISKOM NAPONU TIP IR 13-90/F
DODATNE INFORMACIJE

Proizvodi ELEKTORVAT-ENEL D.O.O. poseduju odgovarajuće ateste akreditovanih laboratorija. Pored toga, pre izlaska na tržište svi proizvodi se proveravaju u završnoj kontroli u pogonima preduzeća profesionalnim uređajem visokog napona od 0 do 440 kV. Svi proizvodi imaju garanciju od tri ili pet godina pod uslovima pravilne eksploatacije prema uputstvu za bezbedan rad i održavanje.