najveći proizvođač
elektro zaštitne opreme
u Srbiji

 • ELEKTROVAT-ENEL

  Tehnička rešenja

  Pouzdano, efikasno i jednostavno za korišćenje
 • proizvodi po tehničkim specifikacijama
  i standardima

  VIŠE TEHNOLOGIJA PROIZVODNJE

  Livenje i mašinska obrada, alatno brizganje, presovanje limova, varenje, visokonaponsko ispitivanje...

 • Našu opremu koriste

  Elektroprivredna preduzeća

  Proizvodnja, prenos i distribucija električne energije, kao i industrija koja kupuje električnu energiju na visokom naponu i ma sopstvena elektroenergetska postrojenja.
Naši proizvodi
TELESKOPSKA IZOLACIONA MANIPULATIVNA MOTKA ZA RAD NA VISKOM NAPONU TIP IR 12-45/TT SA BLOKADNIM TASTEROM
Zatvori

,

TELESKOPSKA IZOLACIONA MANIPULATIVNA MOTKA ZA RAD NA VISKOM NAPONU TIP IR 12-45/TT SA BLOKADNIM TASTEROM

Standard IEC 62193 Izolacioni nivo: ............................................45 kV Dužina: ........................................................1-1,5m Graničnik: ....................................................0,5m izvlačiva cev................................................Ø 32mm rukohvat......................................................Ø 40mm materijal: izolaciona smola armirana staklenim vlaknima -teleskopska -laka i kruta -otporna na udare -optimalna za rad sa uzemljivačkim sistemima -kod manipulacija na visokom naponu dodaje se kuka ili drugi pomoćni alat SASTAV: 1. manipulativni šestougaoni završetak 2. elktroizolaciona cev 3. gumeni graničnik 4. gumeni čep 6. blokadni taster OPCIJA Manipulativna kuka MH 10 -od pocinkovanog čelika -za amnipulativne glave sa šestougaonim završetkom -težina:120 g
SISTEM ZA UZEMLJAVANJE I KRATKO SPAJANJE VN VODOVA PARALELNIM STEZANJEM -TIP BC 14-20
Zatvori

SISTEM ZA UZEMLJAVANJE I KRATKO SPAJANJE VN VODOVA PARALELNIM STEZANJEM -TIP BC 14-20

Standard IEC 61230 Namena: Uzemljavajne i kratko spajanje visokonaponskih postrojenja do 35 kV Karakteristike: Nazivni napon: 6-35kV Struja kratkog spoja: ..................................20 kA Priključci za vodove prečnika: pljosnati provodnik.....................................3-30mm Izolaciona motka: IR 13-30/F -I R12-132/T Sadržaj kompleta : - Tri sabirničke kontaktne kleme tib BC 14-20 (paralelno stezanje) - Kratkospojna veza kablom ......................50mm2 - Zemljospojna veza kablom .....................35mm2 - Uzemljivačka klema GC 10 - Prenosni PVC kofer. Kratkospojna veza - silikonski provodnik preseka ...................50mm2 - dužina ......................................................1,5 do 4m * dužina kratkospojne veze se može prilagoditi potrebama naručioca Zemljospojna veza - provodnik preseka ...................................35mm2 - dužina ......................................................2 do 6 m * dužina zemljospojne veze se može prilagoditi potrebama naručioca Uzemljivačka klema GC 10-30 - podnosiva struja.......................................30 kA/1s - za okrugle provodnike prečnika ..............6-25 mm - za pljosnate Cu provodnike......................0-25 mmNamena:
SISTEM ZA UZEMLJAVANJE I KRATKO SPAJANJE RAZVODNIH POSTROJENJA , NAPONA DO 110kV (BC12-40L)
podloga1
Zatvori

,

SISTEM ZA UZEMLJAVANJE I KRATKO SPAJANJE RAZVODNIH POSTROJENJA , NAPONA DO 400kV (BC12-40L)

Standard IEC 61230 Sastav kompleta: Sabirnička klema BC 12-40 L - 3 KOMADA - podnosiva struja kratkog spoja 40 kA/1s - manipulacija kačenjem, pomoću kuke postavljene na izolacionu motku - za okrugle provodnike prečnika Ø 10-60 mm - izrađena u kombinaciji Al legure Kratkospojna i zemljospojna veza - Tri Cu silikonska provodnika sa providnim plaštom preseka 95 mm2 *dužina svakog komada je 15 m - Povezivanje bakarnog užeta i kablovske papučice je dvostruko: za silikonski plašt i za bakarno uže. *dužina i presek fleksibilnih veza se mogu prilagoditi potrebama naručioca Uzemljivačka klema GC 10-40 - 3 KOMADA - podnosiva struja kratkog spoja 40 kA/1s - za okrugle provodnike prečnika Ø 5-35 mm - za pljosnate provodnike 0-35 mm - izrađena od bronze - Navojno vreteno M14, sa ručicom Pakovanje: Torba od nepromočivog platna sa remenom.
SISTEM ZA UZEMLJAVANJE I KRATKO SPAJANJE NN IZVODA NA NV OSIGURAČIMA I OCEPNIM LETVAMA - 0,4 KV (FC 11-6)
Zatvori

,

SISTEM ZA UZEMLJAVANJE I KRATKO SPAJANJE NN IZVODA NA NV OSIGURAČIMA I OCEPNIM LETVAMA – 0,4 KV (FC 11-6)

Standard IEC EN 61230 Namena: Uzemljavanje i kratko spajanje niskonaponskih izvoda sa ocepnim letvama i nožastim osiguračima. Kratkospojna veza - dva Cu silikonska provodnika sa providnim plaštom preseka 25mm2 - dužina 0,5 m - krajevi provodnika su završeni kablovskim papučicama * dužina i presek fleksibilnih veza se mogu prilagoditi potrebama naručioca Zemljospojna veza - Cu silikonski provodnik sa providnim plaštom preseka 25mm2 - dužina 1,5 m * dužina zemljospojne veze se može prilagoditi potrebama naručioca Karakteristike: Nazivni napon: ..............................................................................................0,4 kV Struja kratkog spoja: .................................................................................6 kA / 1s Namenjen za nožasta postolja: NV250 A, NV400 A, NV630 A, ocepne letve 400 A. Sadržaj kompleta: - kontaktni nož FC11 u kombinaciji izolacionog i provodnog materijala sa navojnim otvorom M10 (6 kA/1s) dimenzije: dužina: 150mm, širina: 25mm, debljina: 6mm.....................kom. 3 - Kratkospojna veza sastavljena od dva silikonska provodnika preseka 25 mm2, dužine 0,5m. - Zemljospojna veza izvedena jednim Cu silikonskim provodnikom sa providnim plaštom preseka 25mm2 dužine 1,5m, na kraju veze je uzemljivačka klema GC 10-30 - Izolaciona ručica za NV patrone 160-630 A, tip IH 20..............................kom. 1 - Metalna kaseta sa pregradom.................................................................. kom. 1
SISTEM ZA UZEMLJAVANJE I KRATKO SPAJANJE NN IZOLOVANIH NADZEMNIH VODOVA - SKS 0,4kV, TIP X0-10/7
podloga1
Zatvori

,

SISTEM ZA UZEMLJAVANJE I KRATKO SPAJANJE NN IZOLOVANIH NADZEMNIH VODOVA – SKS 0,4kV, TIP X0-10/7

Standard IEC 61230 Namena: Uzemljavanje i kratko spajanje delova niskonaponske mreže izvedene samonosivim kablovskim snopom svih preseka i konstrukcija Konstrukcija: - Kratkospojni deo je izveden u obliku sedmopolne veze izveden sa sedam grla (ženski deo), povezanih Cu pletenicom sa providnim silikonskim plaštom, preseka 16mm2, dužine 0,4m. - Grlia (ženski deo) su sa bajonet konektorom i od dodira izolovana gumom. - Zemljospojna veza (dozemno uže) je izvedena sa Cu provodnikom sa providnim silikonskim plaštom, preseka 16mm2, dužine 10 m. - Veza kratkospojnog i uzemljivačkog dela je izvedena preko izolovanog bajonet konektora (dvodelni konektor X0 10-4 muški + ženski). - Veza sa uzemljenjem je izvedena preko uzemljivačke kleme GC 10-30. Funkcionalna celina uzemljivača sa niskonaponskom mrežom (SKS) se ostvaruje preko strujne spojnice za merenje uzemljavanje i kratko spajanje. Strujna spojnica za merenje uzemljavanje i kratko spajanje Sastoji se od: Izolovana, zubasta, vodozaptivna priključna stezaljka 2,5 - 50 / 16 - 120 mm2 Izolovani bajonet konektor X0 10-4 muški (utikač) - nazivni napon ................................................................................................. 0,4kV - nazivna (nominalna) struja ........................................................................... 200 A - kratkospojna struja....................................................................................... 4kA/1s - muški deo (utikač) sa gumenom izolacionom oblogom i čepom. - na gumenoj oblozi su pločice za identifikaciju provodnika (6 mogućnosti). - obezbeđenje od dodira napona: sigurnosni izolacioni prsten. Kratkospojnik sa sedam grla - ženski deo (grlo) sa gumenom izolacionom oblogom na grlo su vezani jedan ili dva provodnika (ulaz-izlaz). Grla su međusobno povezana Cu pletenicom sa providnim silikonskim plaštom, preseka 16mm2, dužine 0,4m. Uzemljivačka klema GC 10-30 - izrađena od bronze - hvat za pljosnate provodnike .................................................................... 0-30mm - hvat za okrugle provodnike ...................................................................... 6-30mm - struja kratkog spoja ................................................................................... 30kA/1s Sadržaj kompleta: - kratkospojnik sa sedam izolovanih grla sa Cu pletenicom 16mm2 / 0,4m.......kom. 1 - zemljospojna veza sa Cu provodnikom 16mm2 dužine 10m, izolovanim bajonet konektorom (muški) i uzemljivačkom klemom GC 10-30.............................kom. 1 - Izolovani ključ za montažu strujne stezaljke..................................................kom. 1 - Metalna kaseta sa ručkom ............................................................................kom. 1 (sonda za uzemljenje od šestougaonog pocink. čelika se odvojeno poručuje)
SISTEM ZA UZEMLJAVANJE I KRATKO SPAJANJE NN IZVODA NA NV OSIGURAČIMA - 0,4 KV (FC 11-6)
podloga1
Zatvori

,

SISTEM ZA UZEMLJAVANJE I KRATKO SPAJANJE NN IZVODA NA NV OSIGURAČIMA – 0,4 KV (FC 11-6)

Standard IEC 61230 Namena: Uzemljavanje i kratko spajanje niskonaponskih izvoda sa ocepnim letvama i nožastim osiguračima, i izvoda sa zaštićenim rastavljačem snage -”Drišer”. Kratkospojna veza - tri Cu silikonska provodnika sa providnim plaštom preseka 25mm2 - dužina 0,5 m - krajevi provodnika su završeni kablovskim papučicama sa dvostrukim povezivanjem za izolaciju i za bakarno uže - kablovske papučice imaju levkasti uvod * dužina i presek fleksibilnih veza se mogu prilagoditi potrebama naručioca Zvezdište kratkospojnika - dvodelno alatno brizgano kućište od providne industrijske plastike - spojevi na kućištu izvedeni pomoću dva zavrtnja - spojevi provodnika u kućištu izvedeni u jednoj tački Zemljospojna veza - Cu silikonski provodnik sa providnim plaštom preseka 25mm2 - dužina 1,5 m * dužina zemljospojne veze se može prilagoditi potrebama naručioca Karakteristike: Nazivni napon: ..............................................................................................0,4 kV Struja kratkog spoja: ........................................................................................6 kA Namenjen za nožasta postolja: NV250 A, NV400 A, NV630 A, ocepne letve 400 A, kao i protiv dodira zaštićenih NN izvoda tipa ”Drišer” Sadržaj kompleta: - kontaktni nož FC11 u kombinaciji izolacionog i provodnog materijala sa navojnim otvorom M10 (6 kA/1s) dimenzija ukupna dužina: 150mm, širina: 25mm, debljina kontaktnog noža: 6mm...............................................................kom. 3 - Kratkospojna veza sastavljena od tri silikonska provodnika preseka 25 mm2 sa mini klemama (navoj M10) i zvezdištem - Zemljospojna veza izvedena jednim Cu silikonskim provodnikom sa providnim plaštom preseka 25mm2, na kraju veze je uzemljivačka klema GC 10-30 - Izolaciona ručica za NV patrone 160-630 A, tip IH 20..............................kom. 1 - Izolacioni klizač za “Drišer”, sa integrisanim kontaktnim nožem FC11.... kom. 3 - Metalna kaseta sa pregradom.................................................................. kom. 1 - ručica IH 30 izolaciona ručica za postavljanje kontaktnih noževa i uvrtanje mini klema (alati fiksirani na obe strane ručke) - Izolacione rukavice klase 0 (1000V), otporne na visoke temperature - delovanje električnog luka (ARC FLASH) .......................................................................par 1
SISTEM ZA UZEMLJAVANJE I KRATKO SPAJANJE NN NADZEMNIH VODOVA 0,4 kV LC - 10/5
podloga1
Zatvori

,

SISTEM ZA UZEMLJAVANJE I KRATKO SPAJANJE NN NADZEMNIH VODOVA 0,4 kV LC – 10/5

Standard IEC 61230 Vodna jednopolna klema LC-10 - nazivni napon 1kV - podnosiva struja ......................................6 kA/1s - hvat kleme za provodnike preseka 16-95mm2 - livena opružna klema od Al legure - izolaciona palica 500mm.........................ø 20mm - izolaciona naglavna ručka sa graničnikom......ø 40mm Kratkospojna veza - podnosiva struja ......................................6 kA/1s - četiri Cu fleksibilna silikonska provodnika sa providnim silikonskim plaštom.....................................................25mm2/1,5m Zemljospojna veza - Cu fleksibilni provodniksa providnim silikonskim plaštom 25mm2 L=10m, naobrtnom metalnom kalemu Uzemljivačka klema GC10-30 - podnosiva struja 30 kA/1s - za okrugle provodnike prečnika 6-25 mm - za pljosnate provodnike 0-25 mm - izrađena od bronze - integrisana sa obrtnim metalnim kalemom Uzemljivačka sonda sa zglobnom ručicom -pocinkovani čelik OK17, dužine 1m Pakovanje: metalna kaseta sa ručkom
JEDNOPOLNI VISOKONAPONSKI INDIKATOR TIP VD 5-38, ZA RAD U OTVORENOM I ZATVORENOM PROSTORU (INDIKATORSKA GLAVA)
Zatvori

JEDNOPOLNI VISOKONAPONSKI INDIKATOR TIP VD 5-38 (INDIKATORSKA GLAVA)

Namena: Detekcija prisustva napona u postrojenjima i na prenosnim vodovima napona 6 - 35 kV Karakteristike: Kateogorija L Naponski opseg: .........................................5-38kV 50Hz Indikacija napona: ......................................zvučni i svetlosni signal -zvučni signal: piezo zujalica 80 dB -svetlosni pomoću tri snažne crvene LED diode -indikacija ispravnog rada, pomoću jedne zelene LED diode -indikator je samopobudan-aktivira se u kontaktu sa naponom, bez testiranja -nosač indikatora: prilagođen prema standardu EN 50508 Napajanje:...................................................baterijsko 9V Provera ispravnosti:.....................................kontrolni taster na glavi indikatora Manipulacija: preko teleskopske izolacione motke izolacionog nivoa ≥ 45kV Sadržaj kompleta: VN indikator na teleskopskoj motki prenosna metalna kaseta sa ručkom atestna dokumentacija Napomena: Obavezna je provera uređaja pre svake kontrole napona. Konstrukcija: 1. Obrtni kontakt 2. “Test” taster i indikacioni uređaji (smešteni u senilu indikatora) 3. Nosač indikatora Servis je obezbeđen kod proizvođača u Čačku.

proizvodnja je zasnovana
na našim alatima i domaćoj proizvodnji

Tehnička rešenja u ovoj oblasti su jednostavna i precizna, gde su osnovni principi:pouzdano, efikasno i jednostavno za korišćenje.
Pored tehničkih rešenja, prilikom razvoja ove opreme vodili smo računa i ergonomskim zahtevima i prosečnim fizičkim mogućnostima radnika – korisnika zaštitne opreme.

Korisnici opreme

Navedenu opremu koriste elektroprivredna preduzeća – proizvodnja, prenos i distribucija električne energije, kao i industrija koja kupuje električnu energiju na visokom naponu i ma sopstvena elektroenergetska postrojenja.

ELEKTROVAT-ENEL

PROIZVODNJA I PROCESI

© All rights reserved

Made with ❤ by Planeta računari

 • ELEKTROVAT ENEL DOO, ČAČAK
  Adresa: BULEVAR OSLOBODILACA ČAČKA 117, 32000 Čačak, Srbija
  TELEFON: 0325574310
  EMAIL: elektrovatenel@mts.rs

  Proizvodnja opreme za distribuciju električne energije i opreme za upravljanje električnom energijom
 • PROIZVODI
Koristimo kolačiće da bismo poboljšali vaše iskustvo na našoj veb stranici. Pregledanjem ove veb stranice prihvatate našu upotrebu kolačića.